De ideale groepssamenstelling voor een escape room

De groepssamenstelling van een team in een escape room is erg belangrijk om de escape room binnen 60 minuten te kunnen verlaten. Voor het ontsnappen uit een escape room moet je veel eigenschappen bezitten: je moet goed de kamer kunnen onderzoeken maar niet te grondig omdat je dan tijd verliest, je moet onder tijdsdruk kunnen presteren maar wel het hoofd koel kunnen houden en logisch immers in een groep met anderen: vrienden, collega’s etc. Het is handig als er verschillende types zitten in de groep, en de negen teamrollen van Belbin kunnen een goede leidraad hiervoor zijn.

Een teamrol is hoe iemand zich gedraagt in de samenwerking met anderen. De Britse wetenschapper Belbin publiceerde in de jaren 80 negen teamrollen die mensen in een groep aannemen, en het weten van welk rol iedereen heeft, is voor jou handig voor het samenstellen van de groep. Hoe spannend ook, je wilt toch de snelste tijd halen niet?

1. De bedrijfsman

De leider van de groep, en vaak praktisch ingesteld. Harde werker en zet gemakkelijk plannen en ideeën om in uitvoerbare taken. Valkuil: te snel iets doen zonder eerst te denken.

2. De brononderzoeker

Het sociale dier van het team; legt makkelijk contact en luister graag naar wat anderen te vertellen hebben. Is ruimdenkend en avontuurlijk. Valkuil: is snel afgeleid en kan nonchalant zijn als hij/zij verveeld raakt.

3. De plant

Grote denker en vaak introvert. Door het denken komt hij/zij wel met verrassende oplossingen, maar heeft daar wel de ruimte voor nodig. Valkuil: denkt soms teveel na in plaats van doen en is minder goed in aansluiten bij de groep.

4. De monitor

Een bedachtzaam en kritisch persoon dat zijn verstand zal volgen en is goed in overzicht creëren: hij/zij analyseert veel wat er gebeurt en of dat zinvol is. Valkuil: kan te lang door blijven analyseren en komt soms afstandelijk over.

5. De vormer

Prestatiegericht en doelgericht en weet daardoor mensen aan het werk te zetten. Zoek uitdagingen op maar kan gespannen raken als niet iedereen doet wat hij/zij wilt. Valkuil: kan kribbig worden als niet iedereen meewerkt en houdt soms minder rekening met de rest.

6. De voorzitter

Weet hoe het spel werkt en vat vaak samen wat iedereen wilt. Hij weet wat de krachten van de groepsleden zijn en zet ze daardoor op de juiste plek aan het werk. Valkuil: kan te snel taken overdragen aan anderen.

7. De zorgdrager

Perfectionist, maar heeft daardoor veel oog voor details en houdt goed in de gaten of alles wel goed verloopt. Is erg nauwkeurig. Valkuil: te bezorgd zijn en kan daardoor demotiverend zijn.

8. De groepswerker

Zorgt voor een goede sfeer en helpt graag anderen. Conflicten worden door hem of haar gestopt, en hij/zij zorgt voor een goede harmonie. Valkuil: conflicten uit de weg gaan in plaats van oplossen.

9. De specialist

Weet van één specifiek onderdeel veel, en houdt zich daar krampachtig aan vast. Heeft veel kennis wat van pas kan komen. Valkuil: teveel vasthouden aan die kennis zonder creativiteit te gebruiken

De kracht van de negen rollen

Herken je jezelf of leden van jouw gekozen groep hierin? Vast wel, en voor een goede escape room groep is het belangrijk dat er zoveel mogelijk verschillende types in een groep zitten:

Zo kan de bedrijfsman ervoor zorgen dat mensen inclusief hemzelf in actie komen: als er een plan is om aanwijzingen te gaan zoeken, dit te gaan doen.

De brononderzoeker overlegt graag met anderen; ‘Gaan we die kant op of de andere kant?’. Dat is handig voor de groep omdat dan niet een enkel iemand zijn zin doordrijft.

De plant is ontzettend innovatief en heeft creatieve oplossingen op moeilijke problemen en dit komt van pas als jullie vastlopen tijdens het spel.

Dankzij de helikopterview van de monitor krijgt het team een overzicht van de situatie: ‘werkt het wel om op deze manier deze puzzel op te lossen?’. Dit zorgt ervoor dat niet iedereen als een kip zonder kop van alles gaat proberen.

Doordat de vormer zo’n grote wilskracht heeft, zorgt hij ervoor dat iedereen binnen dat ene uurtje waarin jullie moeten ontsnappen hard aan de slag gaat en competitief is als jullie tegen een tweede groep spelen.

De voorzitter zorgt ervoor dat er snel besluiten worden genomen: er is weinig tijd en twijfelen is slecht daarvoor, en door snel te beslissen met de groep wordt er overgegaan tot actie.

De zorgdrager ziet dan soms wel teveel beren op de weg, maar door risico’s goed in te schatten verspillen jullie geen tijd aan het oplossen van raadsels op een manier die niet werkt.

Door de groepswerker verbetert de samenwerking in de groep en samenwerking is van belang als jullie allemaal snel willen ontsnappen.De specialist is vaak technisch aangelegd en heeft daardoor technische oplossing voor

De specialist is vaak technisch aangelegd en heeft daardoor specifieke oplossingen voor problemen die jullie ongetwijfeld tegen zullen komen in het spel.

Conclusie

Elke rol is belangrijk voor de dynamiek en het uiteindelijke succes van de groep. Kijk welke mensen zouden passen in de groep qua hun rol, zodat de groep gemengd is en iedereen elkaar daardoor ondersteunt.

Pin It on Pinterest